Właściwa relacja

Goście z Ustronia o budowaniu właściwej relacji małżeńskiej

 

Dnia 17 Maja 2014 roku w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Mikołajkach odbyło się spotkanie nauczające pod tytułem „trwałość małżeństwa”, które poprowadzili Państwo Nela i Zbyszek Kłapa z Ustronia. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób, byli to zarówno parafianie jak również osoby z sąsiednich parafii i różnych grup wyznaniowych. Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii ks. Bogusław Juroszek. Po zaśpiewaniu kilku pieśni, państwo Kłapowie rozpoczęli swoją prezentację od przybliżenia charakteru ich działalności. Prowadzą bowiem działalność misyjną, która istnieje pod nazwą „Biblijne Stowarzyszenie Misyjne”. BSM zajmuje się w głównej mierze tłumaczeniem Pisma Świętego na obce języki a także edukacją biblijną skierowaną do dzieci, młodzieży i małżeństw.

Następnie Państwo Kłapowie przeszli do realizacji tematu spotkania.

Współcześnie istnieje wiele niebezpieczeństw zagrażających instytucji małżeństwa. Bóg zaplanował że „opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”(2 Mż 2.24). Jednak w tym dobrym planie przeszkodzić chce szatan. Jeśli wierzymy w Boga, to musimy także zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje też przeciwnik, który próbuje wypaczyć obraz dwojga kochających się osób. Przenika w różne dziedziny życia małżeńskiego i powoduje spustoszenie. Dlatego u samych podstaw spójności małżeństwa powinno znajdować się wspólne czytanie Pisma Świętego i modlitwa. Bóg jest najważniejszym ogniwem związku.

Co robić, by małżeństwo stawało się trwalsze?

  • Dbaj o dobrą relację z Bogiem

  • Walcz ze złymi nawykami

  • Rozwiązuj konflikty na bieżąco do końca

  • Oceniaj realność swoich wymagań, daj z siebie wszystko by zaspokajać oczekiwania współmałżonka

  • Poddawaj swoją osobowość Bożej obróbce

  • Przebaczaj w miłości

To główne propozycje i wnioski wypływające ze spotkania. Każde z nich wymaga poświęcenia męża i żony. Jednak warto stawać się przykładem dla siebie samych, innych, a także swoich dzieci.

Po prezentacji tematu nadszedł czas na wspólny czas przy grillu, kawie i cieście. Uczestnicy chętnie dyskutowali i dzielili się swoimi odczuciami.

mgr. Robert Augustyn