Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci

W drugim tygodniu wakacji organizowaliśmy zajęcia dla najmłodszych

 Od kilku lat parafia mikołajska organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci w formie półkolonii – Tygodnie Dobrej Nowiny. Zajęcia prowadzą zwykle goście – przykładowo dwa lata temu była grupa, która przyjechała do nas aż ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tym roku odwiedzili nas młodzi ludzie z Cieszyna – studenci, którzy część swoich wakacji poświęcili na służbę głoszenia Dobrej Nowiny u nas w Mikołajkach, ale również na Śląsku Cieszyńskim. Przygotowali oni zajęcia o tematyce nawiązującej do różnych zwierząt występujących na kartach Biblii. Tak na przykład mrówka jest biblijnym przykładem pracowitości, w Przypowieściach Salomona czytamy: Idź do mrówki, leniwcze,

 przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał.

Zawsze zapraszamy do współuczestnictwa dzieci z sąsiedniej parafii giżyckiej, które przyjeżdżają do nas dzięki zaangażowaniu tamtejszego proboszcza ks. Krystiana Borkowskiego. W zajęciach każdego dnia brało udział około 30 dzieci z obu naszych parafii.

Zajęcia rozpoczynały się od wspólnego śpiewu. Okazało się, że dzieci są tak bardzo rozśpiewane, że nawet przechodnie zatrzymywali się słysząc śpiew dobiegający z Sali parafialnej. Potem przychodził czas na lekcję biblijną, naukę wersetu i prace plastyczne. Ostatnia godzina zajęć przebiegała dzięki dobrej pogodzie na wolnym powietrzu pod znakiem gier i zabaw. Zajęcia kończyły się wspólnymi obiadami, które zostały sfinansowane dzięki pomocy Diakonii Polskiej, za co w imieniu dzieci jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

W szczególny sposób chciałbym podziękować wspaniałym młodym ludziom, którzy swoim zaangażowaniem dają piękne świadectwa wiary: Natalii, Martynie, Basi, Marcie oraz Andrzejowi. Daliście naszym dzieciom niezapomniany i bardzo wartościowy czas!