Europejskie dni dziedzictwa Warmii i Mazur

Muzeum Reformacji bierze udział w europejskich dniach dziedzictwa

8-16 Września w godzinach 10-16 zapraszamy do Muzeum Reformacji, na zwiedzanie wystawy pt. śladami reformacji na Mazurach.