Ordynacja

Nowi duchowni w naszym Kościele

 Towarzyszyło im prawie 50 duchownych z bp. Kościoła Jerzym Samcem na czele, bp. diecezji cieszyńskiej Pawłem Anweilerem i bp. diecezji katowickiej Marianem Niemcem. Na uroczystość przybyły rodziny ordynowanych oraz parafianie z ich rodzinnych parafii i miejsc obecnej służby.

 
Bp Jerzy Samiec w kazaniu opartym na Księdze Jeremiasza 1,4-8 przypomniał przyszłym księżom, że to Pan Bóg ich powołał. Jednocześnie wskazał też na zadania i wyzwania stojące przed duchownymi. Nie są one łatwe, ale muszą oni pamiętać, że i dzisiaj Bóg do nich mówi tak jak do Jeremiasza: „Nie bój się, bo ja jestem z tobą”.
  
Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk biskup Kościoła dokonał ordynacji. Jego asystentami byli przy ks. Robercie Augustynie: ks. Leszek Czyż i ks. Bogusław Juroszek; przy ks. Tymoteuszu Bujoku: bp Marian Niemiec i ks. Zdzisław Sztwiertnia; przy ks. Adrianie Lazarze: ks. Adrian Korczago i ks. Marcin Pysz, a przy ks. Marcinie Podżorskim: ks. Adam Podżorski i ks. Janusz Sikora. Potem ordynowani mówili o swojej drodze życiowej i dziękowali tym,  którzy byli dla nich wsparciem. Podczas nabożeństwa śpiewały chóry z Hażlacha – filiału parafii w Cieszynie, Wisły-Malinki i Skoczowa.
 
Nowi duchowni po ordynacji zostali w parafiach, gdzie odbywali praktyki: ks. Marcin Podżorski w Cieszynie, ks. Adrian Lazar w Olsztynie, ks. Robert Augustyn w Mikołajkach, a ks. Tymoteusz Bujok w Opolu, jednak z dniem 6 stycznia 2015 r. zostaje on przeniesiony do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.