Dziękczynne Święto Żniw

Dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony

 W niedzielę 4 października obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Dziękowaliśmy Bogu za plony pól, sadów, ogrodów, lasów i jezior. Po nabożeństwie spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie.