Wybory proboszcza Parafii

Parafianie dokonali wyboru nowego proboszcza

W niedzielę 12 lipca po nabożeństwie zgromadzenie parafialne pod przewodnictwem ks. biskupa Rudolfa Bażanowskiego dokonało wyboru nowego proboszcza. Został nim dotychczasowy proboszcz administrator, ks. Bogusław Juroszek. Na swoim posiedzeniu 30 lipca Konsystorz Kościoła zatwierdził wynik wyborów.