Zjazd integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy

Uczestnicy ŚDS z całego województwa po raz kolejny spotykają się w Mikołajkach

            W poniedziałek 15.06.2009 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy   prowadzonym przez Ewangelickim  Dom Opieki ARKA, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Mikołajkach rozpoczął się IV Wojewódzki Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy, którego hasłem przewodnim były słowa francuskiego filozofa J. P. Sartre ,,Radość i uśmiech to lato życia”.

Patronat nad imprezą objął Wojewoda Warmińsko- Mazurski Marian Podziewski.

            W Zjeździe uczestniczyło  165  podopiecznych z 15  Ś.D.S. z całego województwa warmińsko- mazurskiego, których o godzinie 12.00 podczas uroczystego otwarcia w Ewangelickim Kościele św. Trójcy w Mikołajkach powitał   kapelan Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach ksiądz Franciszek Czudek oraz proboszcz parafii ks. Bogusław Juroszek.  Wśród wielu znakomitych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością znaleźli się Starosta Powiatu Mrągowskiego Dominik Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki Piotr Jakubowski,   Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Joanna Karpowicz, przedstawiciel Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  p. Witold  Kozieło,  Janusz Prorok- Radny Powiatu Mrągowskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Katarzyna Bańko, Dyrektorzy  Ś.D.S. w Piszu i Szczytnie Monika Cwalińska i mgr inż Henryk Wilga, Leszek Michalak- dyrektor Ś.D.S. w Ukcie, ks. Marcin Pysz, założyciel i twórca najmłodszego  w województwie  ŚDS w Piszu,  Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Mikołajkach Andrzej Bryg, przedstawiciel Komendy Policji w Mikołajkach- aspirant Andrzej Jaźwiński, Pan Henryk Jentzig- kurator Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej  św. Trójcy w Mikołajkach, ponadto członkowie Rady Parafialnej pani  Stanisława Janus, Helena Kulig oraz współorganizatorzy imprezy: Robert Śliwiński, firma BTS- Bartek Grabowski oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury w  Mikołajkach  Pan  Eligiusz Kamiński.

 

Budujące wszystkich rozmyślanie wygłosił Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Ks. Bp. Rudolf Bażanowski który po modlitwie i udzielonym błogosławieństwie dokonał uroczystego otwarcia Zjazdu.

 

Po uroczystym  otwarciu Zjazdu w kościele,  rozpoczęła się część artystyczna , w której czynny udział wzięły wszystkie uczestniczące w Zjeździe  Środowiskowe  Domy  Samopomocy.

            Uczestnicy poprzez pełne wielkiego zaangażowania  wystąpienie artystyczne pokazali jak wygląda dzień pracy w ich placówkach. Dalszą częścią programu Zjazdu był konkurs plastyczny ,,Motyl w Twoich Oczach”, w którym przedstawiono prace artystyczne wykonane dowolną techniką plastyczną przez uczestników Zjazdu. Trzy najpiękniejsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone. Po wspólnych zmaganiach, pierwszy  dzień Zjazdu Środowiskowych Domów Samopomocy zakończono uroczystą kolacją. Po nieco wydłużonym nocnym  odpoczynku rozpoczęto drugi dzień Zjazdu. O godzinie 9.00 rozpoczęto konkurs kulinarny ,,Letnia kanapka”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać smakowitą i najładniejszą kanapkę z wcześniej przygotowanych produktów tj: pieczywo, wędlina, warzywa itd. Wszyscy  uczestnicy wykonali piękne kanapki w kształcie łódek, słoneczek co wiązało się z mazurami i hasłem Zjazdu. Wyłoniono trzy najciekawsze kanapki. Po krótkim odpoczynku, zebraliśmy siły i przygotowaliśmy strój na następny konkurs wyboru ,,Świtezianki i Świtezia Zjazdu”. Goście zaprezentowali własnoręcznie wykonane stroje, które również zostały ocenione przez jury. Po obiedzie wszyscy udali się na rejs statkiem po jeziorze Tałty, podczas którego były śpiewy i tańce. Echo śpiewu uczestników rozbrzmiewało po jeziorach mazurskich.

Drugi  dzień zjazdu zakończył się zabawą dyskotekową i grillem, gdzie wszyscy się integrowali, podczas różnego typu zabaw i konkursów.

Ostatni już, trzeci dzień  Zjazdu rozpoczął się zawodami sportowymi, w których uczestnicy dzielnie walczyli. Było bardzo dużo ciekawych konkurencji, np. bieg w workach, żabo- skoki, itd.

            O godzinie 11:30 nastąpiło uroczyste rozdanie nagród. Na tą uroczystość przybył przewodniczący Rady Miasta i Gminy Mikołajki Sławomir Gawliński, który wręczał nagrody i dyplomy uczestnikom Zjazdu.

            IV Wojewódzki Integracyjny Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy został uroczyście zakończony wspólną modlitwą w kościele, którą poprowadził   ks. Franciszek Czudek. Budujące rozmyślanie biblijne wygłosił ks. Marcin Pysz z Pisza, a ks. Bogusław Juroszek zakończył uroczystość modlitwą i błogosławieństwem   Następnie wszyscy udali się na wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy uczestnicy odjeżdżali z Mikołajek z żalem, ale za to  pełni optymizmu i z nadzieją, że wrócą tu znów za rok.

Program Zjazdu przygotowali: Kierownik ŚDS w Mikołajkach Emilia Czudek

wraz terapeutami: Agnieszką Gniatkowską,  Justyną Dawid  Iloną Monczkowską Sylwią Dybel  Renatą Jaźwińską, Anetą Samborską,   Marcinem Serowik oraz Pawłem Szumskim

 

Tekst i zdjęcia:           Piotr Czudek