Wyróżnienie osób zasłużonych dla Parafii

Uroczystość podczas nabożeństwa 9 sierpnia

Niejednokrotnie doświadczamy w życiu, jak Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy niosą nam pomoc w potrzebie, wspierają słowem i czynem, są obecni, gdy ich potrzebujemy. Takimi osobami dla parafii mikołajskiej są niewątpliwie Gabriela Butrym, która od lat organizuje transporty z pomocą humanitarną z Niemiec oraz Renata Schulz i Willi  Jastrzębski, na stale mieszkający w Niemczech, ale nie szczędzący wysiłków i środków, by wspierać tutejszą działalność diakonijną.

Osoby te już jakiś czas temu zostały zgłoszone przez ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Czudka do nagrody Zasłużonych dla Warmii i Mazur. Władze samorządowe również dostrzegły ich wielkie zaangażowanie i postanowiły przyznać nagrody, których uroczyste wręczenie odbyło się na nabożeństwie w naszym kościele w niedziele 9 sierpnia. Wręczenia dokonali, p. Julian Osiecki – przewodniczący sejmiku wojewódzkiego oraz przedstawicielka starosty powiatu mrągowskiego. Nie zabrakło również słów podziękowań ze strony księży, jak i parafian.

Naszym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy za ich zaangażowanie i życzymy wiele zdrowia i Bożego Błogosławieństwa!