Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcujan w Mikołajkach

Wspólne nabożeństwa ekumeniczne zbliżają chrześcijan różnych wyznań

 

Warto spotykać się razem, wspólnie się modlić i chwalić Boga. Ta świadomość przyświeca proboszczom i wiernym mikołajskich parafii – dwóch katolickich i ewangelickiej - już od kilkunastu lat.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się u nas aż trzy nabożeństwa ekumeniczne – po jednym w każdym z kościołów. Każde z tych nabożeństw różniło się nieco od pozostałych, na wszystkich obecni byli chrześcijanie różnych wyznań.

Rozpoczęliśmy od mocnego akcentu w środowe popołudnie 20 stycznia. Tego dnia o godzinie 16.00 mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki Arka odwiedził biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji ełckiej ks. Romuald Kamiński, któremu towarzyszył ks. dziekan Jerzy Szorc. Obaj goście w towarzystwie gospodarza ks. Bogusława Juroszka i emerytowanego proboszcza ks. Franciszka Czudka najpierw odwiedzili osoby obłożnie chore przebywające w swych pokojach, a następnie wraz z pozostałymi domownikami spotkali się na wspólnej kolacji w jadalni, podczas której był czas na życzenia i dzielenie się opłatkiem. Ta wizyta z pewnością na długo pozostanie w pamięci zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Arki. Później księża udali się do rzymskokatolickiego kościoła Matki Bożej Różańcowej na nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kamiński.

Już po dwóch dniach, w piątek 22 stycznia chrześcijanie obu wyznań zebrali się w kościele ewangelickim. Słowo Boże głosił ks. Stanisław Kozakiewicz z Olsztyna, dyrektor Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Nabożeństwo śpiewem ubogaciły chóry parafialne z Mrągowa i Mikołajek.

Obchody Tygodnia Modlitw w naszym mieście zakończyły się w niedzielę 24 stycznia nabożeństwem w kościele św. Mikołaja.

Podsumowując, można stwierdzić że wspólne ekumeniczne nabożeństwa są wielkim przeżyciem dla uczestników. Pozwalają przekonać się, że pomimo doktrynalnych różnic wiele nas łączy. Uczą również wzajemnego szacunku i zrozumienia.