Wprowadzenie Rady Parafialnej

Od 28 lutego mamy nową Radę

 W 2 niedzielę pasyjną, 28 lutego przeżywaliśmy uroczystość wprowadzenia w urząd nowej Rady Parafialnej. Dokonał tego Biskup Diecezjalny, Ks. Rudolf Bażanowski. Wyjątkowym gościem naszej uroczystości był biskup Kościoła Ks. Jerzy Samiec, który dzień wcześniej brał udział w organizowanym u nas Synodzie Diecezjalnym.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia do kościoła księży oraz członków nowej i ustępującej Rady. Po przywitaniu i ogłoszeniach wystąpił chór, mogliśmy również usłyszeć piękny utwór na skrzypce i organy. Biskup Kościoła wygłosił kazanie, po którym członkowie nowej Rady podeszli do ołtarza i złożyli stosowne ślubowanie.

Członkom Rady Parafialnej życzymy wiele zapału i Bożego błogosławieństwa w pięknej i odpowiedzialnej służbie dla dobra naszej Parafii.