Jubileusz w Ukcie

11 maja nasze Domy Opieki w Ukcie obchodziły 5 rocznicę powstania

W miniony wtorek 11 maja 2010r. obchodziły V - lecie swojego istnienia znajdujące się w Ukcie DPS Ewangelicki Dom Opieki „Betezda” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzone przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Mikołajkach. Domy te przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych i intelektualnie upośledzonych. W pierwszym z nich na stałe przebywa 40 osób, w drugim kolejne 40 osób znajduje pomoc i wsparcie od poniedziałku do piątku od rana do wczesnego popołudnia.

Obchody rozpoczęły się dziękczynnym nabożeństwem, które poprowadził proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Mikołajkach ks. Bogusław Juroszek. Słowo pozdrowienia wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski, natomiast o oprawę muzyczną zadbał zespół złożony z terapeutów i pensjonariuszy. Śpiewem, modlitwą i Słowem Bożym chwaliliśmy naszego Pana za dzieło miłości, które niesie pomoc tak wielu potrzebującym ludziom.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Starosta Piski - Andrzej Nowicki, Starosta Mrągowski - Dominik Tarnowski, Wójt Gminy Piecki – Maria Jarczewska, Burmistrz Miasta - Gminy Ruciane Nida – Leszek Marek Gryciuk oraz przedstawiciele różnych instytucji i inni zaproszeni goście towarzyszący i wspierający obie placówki od początku ich istnienia.

W tym szczególnym dniu nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Szczególne podziękowania złożono budowniczemu i założycielowi obu Domów księdzu Franciszkowi Czudkowi, oraz wspierającej go małżonce Janinie Czudek, jak również Dyrektorowi Leszkowi Michalakowi i pracownikom za ich pracę na rzecz osób pokrzywdzonych przez los. Uroczystość zakończyła się wspólnym grillowaniem i zabawą.