Konfirmacja

Nasza parafia przeżywała pierwszą od trzech lat uroczystość konfirmacji

 Data 16 maja na długo zapisze się w pamięci dwóch młodych osób: Anity Niewińskiej i Patrycji Rasińskiej, które tego dnia podczas uroczystości konfirmacji potwierdzały swoją wiarę i ślubowały wierność Bogu i naszemu Kościołowi oraz po raz pierwszy przystępowały do sakramentu Komunii Świętej. Nabożeństwo zgromadziło wielu uczestników również spoza naszej Parafii. Konfirmantkom życzymy, by z  pomocą Pana wytrwały do końca życia w złożonym ślubowaniu!