Święto Rodzinne

w niedzielę 6 czerwca spotkaliśmy się na nabożeństwie rodzinnym i pikniku parafialnym

 Przełom maja i czerwca sprzyja organizowaniu różnego rodzaju imprez i spotkań integrujących parafian. Przecież w maju obchodzimy dzień matki, a w czerwcu dzień dziecka i dzień ojca. Dlatego też, zgodnie z krótką, bo kilkuletnią, tradycją i tym razem postanowiliśmy zorganizować święto rodzinne. Rozpoczęliśmy nabożeństwem, w którym dzieci wystąpiły z programem artystycznym. Wierszami i piosenkami dziękowały Bogu za swoich rodziców. Głównym punktem występu było wykonanie znanej wszystkim pieśni Bóg jest miłością z akompaniamentem fletów i cymbałków. Nasi najmłodsi parafianie długo i pracowicie przygotowywali się do tej chwili na szkółkach niedzielnych i lekcjach religii.

Po nabożeństwie, dziękując Bogu za dobra pogodę, prawie wszyscy udali się do altany, gdzie przez kilka godzin wspólnie spędzali czas, uczestniczyli w konkursach, częstowali się przygotowani smakołykami i przede wszystkim dobrze się bawili.

Raz jeszcze dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego wspólnego parafialnego święta.