Złoty Laur Jesieni w Ukcie

Podopieczni Domów Opieki w rywalizacji sportowej

 Dni 30-31 sierpnia br w Mikołajskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w filiale Ukta zaznaczyły się żywszymi niż zwykle akcentami życia parafialnego. Odbyły się tu po raz VI spotkania sportowo-integracyjne o „Laur Jesieni”.

Impreza ta organizowana corocznie od początku istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie, prowadzonego przez Parafię, przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Opieki, nie tylko województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale także Podlaskiego i Mazowieckiego.

Uroczysta inauguracja modlitwą i błogosławieństwem księdza proboszcza Parafii E-A Św. Trójcy w Mikołajkach ks Bogusława Juroszka poprzedziła popołudnie zmagań. Po powitaniu gości i modlitwie, uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Estakada”, działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Ukcie, śpiewającego piosenki o charakterze religijnym.

W bieżącym roku liczba domów uczestniczących w imprezie zwiększyła się do dwudziestu. Parafia Mikołajska poprzez prowadzone Domy Opieki wpisała się w szeroki ruch współpracy Domów opiekujących się ludźmi niepełnosprawnymi, poprzez udział i organizowanie różnorakich imprez.

Z każdym rokiem nowe Domy zgłaszają chęć uczestnictwa w tym ruchu, deklarując jednocześnie organizowanie nowych spotkań. Należy podkreślić, iż w ostatnich latach dołączyły takie organizacje jak „CARITAS” i Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich.

Przez dwa dni uczestnicy spotkań zmagali się w walce odbywającej się w formie zabaw. W takich konkurencjach jak: skok w dal z miejsca, wyścig w workach, „gorąca piłka” i wielu innych, wzięło udział ponad sto osób. Ogółem liczba uczestników wyniosła ponad sto sześćdziesiąt osób. Pierwszy dzień spotkań zakończono wielkim grillowaniem, połączonym z wieloma konkursami i wspólną zabawą taneczną. Wybrano między innymi Laurę i Filona zawodów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że stroje obu tych postaci powstawały z materiałów jakie dzięki pomysłowi ludzi dała przyroda i nie tylko.

Drugi dzień spotkań po wspólnym śniadaniu uatrakcyjnił rejs dwoma statkami po jeziorze Nidzkim. Oprócz poznawczych walorów tej wycieczki stał się on okazją do dalszych zabaw.

Wczesne popołudnie to czas ostatniego spotkania uczestników. Aula Zespołu Szkół z trudem pomieściła uczestników. Tutaj Domy zostały uhonorowane nagrodami i dyplomami. Wszyscy zaś uczestnicy otrzymali pamiątki i „małe słodkie co nieco”. Spotkanie zakończono wzajemnymi podziękowaniami i życzeniami. Szczególne podziękowania złożono Bogu za to, że ofiarował nam dwa słoneczne dni. Po wspólnym obiedzie nadszedł czas pożegnań.

Rozstania jak zwykle w takich razach okazały się trudne. Wszyscy obiecali spotkać się tu w przyszłym roku. Najpewniej słowa dotrzymają

Danuta A. Brdęk