Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Mikołajkach

Nasza Parafia gościła duchownych ewangelickich z całej Polski

 

W dniach 27-29 czerwca 2011 r. odbyła się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ogólnopolska Konferencja Duchownych.

 
W tematykę związaną z relacją Kościół – komunistyczna służba bezpieczeństwa wprowadził uczestników ks. Adam Malina, przedstawiając referat: „Od "zwerbowania" poprzez"brak zaufania" do"wyeliminowania ze współpracy". Służba Bezpieczeństwa kontra ewangeliccy księża i osoby świeckie w czasach PRL”. Z kolei ks. Grzegorz Giemza przedstawił referat: „Rok nowych wyzwań: Nieść współodpowiedzialność za świat” związany z hasłem Kościoła na rok 2012. Ponadto uczestnicy OKD wzięli udział w grupach dyskusyjnych, pogłębiając w ten sposób zagadnienia poruszone wcześniej przez ks. G. Giemzę. Duchowni dyskutowali o następujących kwestiach: udziale Kościoła w życiu społecznym, nauczaniu dzieci i młodzieży, roli nabożeństwa w pobożności, relacjach ekumenicznych, funkcjonowaniu rodziny pastorskiej i powołaniu duchownego.

Księża i diakoni wysłuchali także aktualiów Biskupa Kościoła, które zawierały informacje na temat: obecnego stanu kadrowego i obsady poszczególnych parafii oraz życia całej Jednoty.

Jednym z punktów Konferencji miały być wybory duchownych członków XIII kadencji Synodu Kościoła. Na wniosek jednego z duchownych konferencja większością głosów zdecydowała, że wybory odbędą się 5 listopada, po jesiennej sesji XII Synodu Kościoła.

 
Ponadto w ramach OKD odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów KEA w RP, podczas którego przyjęto sprawozdania z działalności SKiK za rok 2010 i preliminarz finansowy na rok bieżący.
 

Konferencję zakończyła modlitwa diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i błogosławieństwo biskupa Jerzego Samca.

 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP liczy obecnie 196 duchownych w trzech posługach – diakona, prezbitera i biskupa, zarówno czynnych, jak i emerytowanych.
za: www.luteranie.pl