Śniadanie Wielkanocne w Hotelu Gołebięwski

Po raz czwarty spotkaliśmy się na spotkaniu wielkanocnym w Mikołajkach.

Dnia 14.04.2012 r. odbyło się czwarte doroczne spotkanie wielkanocne diecezji mazurskiej w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Swoją obecnością zaszczycili nas parafianie z Ostródy, Giżycka, Mrągowa, Białegostoku, Rynu, Pisza, Kętrzyna, Olsztyna i oczywiście z Mikołajek.
    Spotkanie rozpoczęło się o 9:30, wszystkich zebranych przywitał organizator „Śniadania Wielkanocnego” - ks. Bogusław Juroszek, proboszcz parafii ewangelickiej w Mikołajkach.  Zaśpiewaliśmy także kilka pieśni. Po tym krótkim wstępie udaliśmy się do restauracji na poczęstunek, na którym mieliśmy szeroki wybór potraw i napojów. Po pokrzepieniu ciała mogliśmy wrócić na salę konferencyjną, by wzmocnić naszego ducha.
    W modlitwie pomagali nam w tym roku: zespół wokalno-instrumentalny z Mrągowa plus osoba z Mikołajek i gościnnie pan z Zebrzydowic oraz dwie osoby z międzynarodowej grupy teatralnej Covenant Players, które przyjechały z USA. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Grupa teatralna przedstawiła cztery scenki, mówiły one o miłości, jaką Chrześcijanin powinien mieć do drugiego człowieka; najcenniejszym dla człowieka skarbie, jakim jest miłość Boża; o wybaczaniu tym, którzy przeciwko nam zawinili. Zespół wokalno – instrumenatlny, oprócz tego, że prowadził nas w pieśni, czytał także krótkie rozważania na temat naszego codziennego życia z Panem.
    Bardzo się cieszymy, że tegoroczne „śniadanie” doszło do skutku, że mogliśmy się wspólnie  spotkać, pomodlić i rozważać Słowo Boże. Dziękujemy Bogu i tym wszystkim, którzy włożyli wysiłek w przygotowanie i przebieg spotkania, a także tym, którzy na nie tak licznie przybyli. Mamy nadzieję, ze z Bożą pomocą zobaczymy się za rok.

                                                                                                                    Joanna Dmuchowska