Nabożeństwo ekumeniczne

Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrzescijan

 

W niedzielę 13.01. odbyło się w naszym kościele nabożenstwo ekumeniczne. Odprawiało je pięciu księży: dwóch ewangelickich (nasz proboszcz ks. Bogusław Juroszek i emerytowany proboszcz ks. Franciszek Czudek) oraz księża rzymskokatoliccy: ks. dziekan Jerzy Szorc i ks. proboszcz Andrzej Bryg wraz z wikariuszem. W kościele licznie zgromadzili się wierni obu wyznań. Nabożeństwo odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czego Bóg od nas oczekuje?” (Mi 6, 6 – 8). Kazanie wygłosił ks. dziekan Jerzy Szorc. Liturgię urozmaicił śpiew naszego chóru parafialnego, który wykonał pieśni „Mizerna, cicha” i „Słuchaj anielskiego śpiewu”. Widok księży dwóch wyznań, stojących obok siebie przed ołtarzem i wspólnie się modlących był bardzo budujący. Czekamy na następne nabożeństwo ekumeniczne, z których najbliższe odbędzie się 18 stycznia 2013 o godz. 18:00 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach.

                                                                                                                                   Joanna Dmuchowska