Spotkanie kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy

Kadra kierownicza ŚDS spotkała się w Mikołajkach

 W dniach 26-27 marca 2014r. w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach odbyło się szkolenie superwizyjne dla kadry kierowniczej środowiskowych domów samopomocy z woj. warmińsko-mazurskiego. Głównym organizatorem spotkania było Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja”. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Przewodnim tematem warsztatów, rozmów i dyskusji było skuteczne zarządzanie środowiskowym domem samopomocy. Spotkaniu towarzyszyła twórcza atmosfera. Integracyjne warsztaty z psychologiem pozwalały na odstresowanie się i przynosiły owoce przyjaznych relacji. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia, pomagały wielu uczestnikom znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i problemy w ich pracy kierowniczej. Na zakończenie szkolenia odbył się 3-godzinny panel dyskusyjny dotyczący współpracy z samorządem lokalnym i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Ten czas ożywionej i inspirującej do nowego działania dyskusji był szczególnie potrzebny. W trakcie panelu dyskusyjnego wiele osób opowiadało o problemach, bolączkach i sukcesach w swojej pracy kierowniczej. Podczas szkolenia każdy mógł odebrać wiele cennych wskazówek dla siebie. Był to czas zachęty, wsparcia oraz inspiracji do nowych, odważnych pomysłów. Każdy z uczestników szkolenia był mile zaskoczony sprawnym i dobrze zorganizowanym przebiegiem spotkania, bardzo dobrą kuchnią, przytulnymi pokojami gościnnymi oraz całym niezbędnym zapleczem udostępnionym na potrzeby szkolenia przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach.