Filiał Ukta

Filiał w Ukcie

Nabożeństwa w każdą niedziele miesiąca
o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Kościół Ap. Piotra

 

Wnętrze Kościoła